Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la utilizarea canalului CHAT

 

Prelucrăm date cu caracter personal atunci când utilizați canalul CHAT, iar modul în care facem acest lucru este prevăzut în această Informare.

 

Canalul CHAT este dedicat în principal abonaților noștri pentru a solicita prin intermediul acestuia informații generale (comerciale, facturi, plăți), sau suport tehnic. Totodată, folosim aceste date pentru a verifica calitatea dumneavoastră de client.

 

Dacă nu sunteți abonatul nostru, solicitările dumneavoastră care se referă la produsele/serviciile noastre, împreună cu datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin canalul CHAT, vor fi transmise departamentului de vânzări, pentru a vă contacta.

 

În plus, pentru a optimiza serviciile UPC şi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, extragem, transformăm în date cu caracter anonim, combinăm şi agregăm datele funizate prin CHAT, pentru a avea o imagine statistică a utilizării acestui canal de comunicare cu clienții. Rezultatele rapoartelor statistice nu permit identificarea datelor dumneavoastră sau individualizarea dumneavoastră.

 

·   Ce date folosim pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin CHAT?

Date de contact: nume (obligatoriu), număr de telefon (opțional), adresă de e-mail (obligatoriu).

Date cont de client: ID client (opțional).

Detaliile pe care le introduceți cu privire la solicitarea dumneavoastră (obligatoriu): informații pe care doriți să vi le furnizăm (comerciale, facturi, plăți), informații cu privire la tipul de suport tehnic necesar.

 

·   Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Păstrăm detaliile introduse de dumneavoastră, inclusiv conținutul conversației (scriptul) prin intermediul canalului CHAT, timp de 3 luni de la data la care ne-ați contactat în acest mod. După această perioadă vom șterge/anonimiza complet detaliile și conținutul conversației (scriptul) cu dumneavoastră din baza de date aferentă canalului CHAT.

 

·   Dezvăluim datele dumneavoastră?

Datele și detaliile pe care ni le furnizați prin canalul CHAT sunt folosite doar de către UPC atât pentru a răspunde solicitării dumneavoastră, cât și în scop statistic.

În cazul în care rezolvarea solicitării dumneavoastră necesită redirecționarea către alte departamente, datele și detaliile furnizate de către dumneavoastră vor fi transmise departamentelor respective pentru a vă contacta.

·   Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Executarea contractului 

 

Dețineţi controlul asupra datelor dumneavoastră

Puteţi controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni, oricând doriţi.

 

Accesarea datelor: puteţi solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.  

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteţi solicita rectificarea lor.

 

Opoziţia la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcţie de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situaţia de fapt, precum şi prevederile legale aplicabile şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea solicitării.

 

Ștergerea datelor: Ne puteţi cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele ce justifică solicitarea şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a detelor, astfel cum sunt identificate mai sus, datele dumneavoastră vor fi fie şterse, fie anonimizate.

 

Portabilitatea datelor: În situaţia în care doriţi să vă transferaţi datele către un alt furnizor, ne puteţi solicita să vi le comunicăm într-un format electronic uzual (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

 

Restricționarea prelucrării: puteţi să soliciți restricționarea prelucrării. Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricţionare prevăzute de lege şi vom revenim în termenul legal cu detalii despre implementarea ei (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

 

Suntem aici pentru dumneavoastră

  • Compania care vă prelucrează datele este UPC Romania S.R.L.
  • Responsabilul cu protecția datelor (DPO): Puteţi adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastră, Responsabilului UPC cu Protecția Datelor la adresa de poştă electronică: dpo@upc.ro, la adresa companiei (Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, Etajele 8-10, Sector 6, București, Cod 060201) sau printr-o cerere scrisă în magazinele UPC. Reteaua de magazine este disponibilă pe website-ul oficial al companiei: www.upc.ro.
  •  
  • Autoritatea de Supraveghere: De asemenea, puteţi să înaintaţi o plângere în fața Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/)

 

Actualizări viitoare

Conținutul acestei Informări poate suferi modificări ca urmare a evoluției pieței sau actualizării gamei de servicii pe care le prestăm.

Vom publica orice nouă versiune a acestei Informări pe website-ul UPC și vă vom anunța în avans, în timp util, cu privire la orice schimbare ce ar putea afecta serviciile la care v-aţi abonat.