Termeni si conditii

Oferta generală de servicii
TELEVIZIUNE Prețul abonamentului lunar
Play Basic (CATV) 29 Lei (cu TVA)
Play Familia 35 Lei (cu TVA)
Play Maxim 45 Lei (cu TVA)
Sport 15 Lei (cu TVA)
Passion 5 Lei (cu TVA)
HBO şi HBO GO 15 Lei (cu TVA)
Cinemax 10 Lei (cu TVA)
MAXPAK si HBO GO 25 Lei (cu TVA)
Panonia 5 Lei (cu TVA)
Voyo 12 Lei (cu TVA)
Mediabox Standard 5 Lei (cu TVA)
Card Inteligent CI+ 5 Lei (cu TVA)
Mediabox DVR 5 Lei (cu TVA)
Mediabox HD 5 Lei (cu TVA)
Mediabox DVR HD 5 Lei (cu TVA)
Mediabox HD Horizon 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox Standard suplimentar 3 Lei (cu TVA)
Chirie CI+ suplimentar 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox DVR suplimentar 3 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox HD suplimentar 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox DVR HD suplimentar 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox HD Horizon suplimentar 5 Lei (cu TVA)
 
CONNECT
Connect 150:

Internet 150 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC

34 Lei (cu TVA)
Connect 300:

Internet 300 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC

39 Lei (cu TVA)
Connect 500:

Internet 500 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC

49 Lei (cu TVA)
Connect 300 Social:

Internet 300 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC
30 Lei (cu TVA)
SmartGuard 5 Lei (cu TVA)
HBO GO 15 Lei (cu TVA)
Sport GO 5 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster Kit 15 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster 15 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster Kit suplimentar 10 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster suplimentar 10 Lei (cu TVA)
 
EXTRAOPȚIUNI TELEFONIE
Apeluri nelimitate în reţeaua fixă
din România şi Uniunea Europeană
5 Lei (cu TVA)
500 de minute incluse în reţeaua
mobilă şi fixă din România şi Uniunea Europeană
10 Lei (cu TVA)
Opţiune Nelimitat Fix şi 500
minute Mobil România şi Uniunea Europeană Social
13 Lei (cu TVA)
Abonament Telefon DECT A120 2 Lei (cu TVA)
Abonament Telefon cu fir DA210 1 Leu (cu TVA)
Abonament Telefon DECT Gigaset SL930 15 Lei (cu TVA)

Preţul abonamentelor Connect 150, 300 sau 500 include modemul wireless în custodia Clientului.
** Modemul aferent Serviciului de Internet este oferit Clientului în custodie.

Politica de utilizare a serviciilor

OBLIGATIILE CLIENTULUI PRIVIND SECURITATEA SI LEGALITATEA UTILIZARII SERVICIILOR

  • Clientul este obligat sa nu utilizeze si sa ia toate masurile necesare pentru a nu permite utilizarea Serviciilor contractate in scopuri ilegale conform legislatiei romane in vigoare sau in scopul prejudicierii, in orice mod, a unor terte persoane, fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, prin diferite modalitati si in special prin: a) expedierea de mesaje cu intentia de a hartui, ameninta, insulta, calomnia, frauda, afecta sau de a deranja in orice alt mod destinatarul; b) distribuirea de materiale prin incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a dreptului la intimitate sau a altor drepturi personale ale unor terte persoane; c) distribuirea neautorizata a Serviciului UPC unor terti; d) interceptarea neautorizata a mesajelor care nu ii sunt adresate; e) orice alte actiuni care aduc prejudicii altor utilizatori/terte persoane.
  • Clientului ii este interzis sa incerce sa acceseze servicii, informatii, site-uri, sisteme sau retele informatice pe care nu are dreptul sa le acceseze, precum si sa incerce sa identifice vulnerabilitatile unui astfel de sistem, retea sau serviciu.
  • Clientul este obligat sa nu prejudicieze si sa nu incerce, utilizand Serviciul, prejudicierea UPC sau a unor terte persoane, prin deteriorarea sistemului informatic al acestora.
  • Clientului ii este interzis sa transmita IP flood, in scopul incarcarii retelei destinatie si/sau a calculatoarelor destinatie, determinand astfel o functionare necorespunzatoare a acestora, si de asemenea, utilizarea oricarei alte metode de supraincarcare a sistemului informatic al destinatarului (de tipul denial of service).
  • Clientului ii este interzis sa intreprinda orice actiuni in scopul activarii si/sau utilizarii de sniffer.
  • Clientului ii este interzisa utilizarea pentru propria retea a unor alte adrese de IP decat cele care i-au fost alocate de UPC (IP spoof), si transmiterea de pachete TCP/ IP avand header-ul (antetul) contrafacut.
  • Clientului ii este interzis sa utilizeze si sa permita utilizarea abuziva a retelei UPC, prin transmiterea in retea de: i) spam - posta electronica nesolicitata de destinatari, avand continut comercial sau nu; ii) mesaje despre care cunoaste ca au atasati virusi, worm, trojan sau orice alta componenta de natura sa produca defectiuni in sistemul destinatarului.
  • Respectarea reglementarilor si regulilor internationale - Clientul este obligat, atunci cand utilizeaza prin Internet servicii ce presupun comunicarea cu terte persoane sau alte servicii a caror utilizare presupune respectarea unor reguli, sa se conformeze regulilor si uzantelor internationale mentionate in site-urile accesate prin intermediul Serviciilor contractate.
  • Este interzisa redirectionarea cu titlu oneros, prin intermediul Serviciului Internet,a traficului generat de catre un tertCONDITII SPECIALE

  • UPC are dreptul sa stearga orice informatie pe care Clientul a introdus-o in Reteaua UPC, care poate determina functionarea necorespunzatoare a retelei UPC.
  • In scopul protejarii atat a retelei UPC, cat si a sistemului informatic al Clientului, UPC are dreptul sa deconecteze temporar adresele de IP ale Clientului, cu notificarea prealabila a acestuia, in cazul in care constata ca Clientul este tinta unor atacuri de tip flood si denial of service, pana la solutionarea acestei probleme.
  • UPC are dreptul sa modifice numele de utilizator al Clientului si parola acestuia in orice moment, atunci cand are motive temeinice in a considera ca exista probleme de securitate a sistemului Clientului, instiintandu-l de indata pe acesta despre modificare.
  • In cazul in care UPC constata ca Clientul incalca oricare dintre obligatiile sale de mai sus, are dreptul sa blocheze accesul Clientului la unul/toate Serviciile contractate. UPC va putea cerceta orice incalcare a obligatiilor de mai sus si va putea sesiza organelor competente savarsirea oricarei fapte care angajeaza raspunderea juridica a Clientului. UPC va colabora cu organele competente, pentru identificarea si tragerea la raspundere a autorilor faptelor ce au avut ca rezultat producerea de prejudicii.
  • UPC asigura securitatea si integritatea Retelei/Serviciilor prin aplicarea de masuri precum: (i) monitorizarea permanenta a integritatii fizice si securitatii Retelei si interventie, in cazul in care este necesar; (ii) aplicarea si actualizarea masurilor de securitate care sa asigure fuctionarea normala a Retelei si Serviciilor; (iii) rerutarea traficului din zona afectata catre alta zona si/sau transmiterea traficului pe alte linii in cazul in care incidentele, amenintarile sau vulnerabilitatile privesc echipamente UPC, etcPOLITICA DE UTILIZARE REZONABILA A SERVICIULUI DE TELEFONIE

  • Setul de reguli pe care Clientul trebuie sa le respecte pentru a beneficia de oferta din prezentul Contract, dupa cum urmeaza:
  • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie in interes comercial (ex. sa revanda Serviciul de telefonie sau sa-l utilizeze, in orice mod, in cadrul unei activitati comerciale sau profesionale de orice fel, indiferent daca se obtin sau nu foloase materiale oride alta natura).
  • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie intr-un mod in care sa produca disfunctionalitati retelei UPC si/sau tertilor.
  • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie astfel incat prestarea serviciilor UPC catre alti clienti ai sai sa fie intrerupta sau asigurata sub parametrii de calitate declarati (ex. convorbiri telefonice cu o durata foarte mare, numar mare de apeluri intr-o perioada scurta de timp etc.);
  • In cazul in care pe parcursul unui ciclu de facturare (durata unui ciclu de facturare fiind de o luna) Clientul se afla intr-unul din cazurile de utilizare abuziva de mai sus, acesta nu va mai putea initia apeluri pana la sfarsitul ciclului de facturare respectiv, cu exceptia numerelor pentru apeluri de urgenta;
    In cazul in care Clientul se afla intr-unul din cazurile de utilizare abuziva de mai sus pentru a doua oara in 6 luni de la prima incalcare, acest lucru va reprezenta o incalcare a obligatiilor contractuale de catre Client, prevederile art. 9.3.5 din Anexa 1 urmand a se aplica in mod corespunzator.DREPTURI SI OBLIGATII - UPC

  • Masurarea si gestionarea traficului in scopul evitarii congestiilor, apeland la rute alternative (de back-up), masuri ce nu afecteaza calitatea Serviciilor.RESTRICTIONAREA SERVICIILOR PENTRU NEPLATA. RECONECTAREA

  • Neplata Serviciilor si a oricaror alte sume datorate, pana la data scadentei, da dreptul UPC sa procedeze la restrictionarea Serviciilor. Perioada in care Serviciile sunt restrictionate nu va fi inclusa in Perioada Minima.
  • Clientul ale carui Servicii sunt restrictionate pentru neplata poate solicita reconectarea dupa plata tuturor sumelor restante si a penalitatilor de intarziere, acesta urmand a fi reconectat in maximum 2 zile lucratoare de la efectuarea platilor restante sau la un alt termen ulterior convenit de Parti.INSTALAREA SI ACTIVAREA SERVICIILOR

  • UPC va instala Circuitul la Locuinta Clientului în termen de 30 zile de la data semnarii Contractului, cu conditia ca instalarea sa fie posibila din punct de vedere tehnic la Locuinta Clientului, sau într-un alt termen, mai mare, în functie de disponibilitatea Clientului, astfel cum este ales de comun acord de catre Parti.FACTURA DETALIATA

  • Factura electronica se poate trimite punctual, prin e-mail la adresa contact@upc.ro. Pentru a primi factura detaliata recurent, solicitarea se poate face:INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract poate inceta in oricare dintre urmatoarele situatii:

Prin acordul Partilor.

  • De catre oricare dintre Parti, cu un preaviz scris de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
  • in cazul incheierii Contractului pe perioada nedeterminata: (i) de catre UPC, fara plata vreunei penalitati; sau (ii) de catre Client, numai daca si-a indeplinit la zi toate obligatiile asumate prin Contract, incluzand dar fara a se limita la plata Serviciilor de care beneficiaza.
  • in cazul incheierii Contractului pe o Perioada Minima, numai dupa achitarea catre cealalta Parte a unei sume cu titlu de justa despagubire pentru incetarea Contractului inainte de termen (“Tarif de Incetare”), egala cu contravaloarea abonamentelor aferente fiecarui Serviciu activ contractat, la pretul de lista indicat la Anexa 3, inmultit cu numarul de luni ramase pana la expirarea Perioadei Minime.
  • De catre UPC, cu un preaviz scris de 30 de zile si fara plata Tarifului de Incetare daca incetarea intervine in Perioada Minima, sau a oricaror alte penalitati, dupa cum urmeaza:
  • In cazul in care in termen de 30 zile de la semnarea Contractului Clientul refuza instalarea Circuitului si/sau Activarea Serviciilor, Clientul datorand UPC, cu efect imediat, despagubiri in suma egala cu contravaloarea lucrarilor de instalare efectuate de UPC pentru realizarea Retelei si Circuitului, dupa caz.
  • In una din urmatoarele situatii intemeiate: (i) imposibilitatea tehnica de a continua sa furnizeze Serviciile la Locuinta Clientului, sau (ii) imposibilitatea tehnica de a instala Serviciile transferate, conform art. 12 din prezenta anexa, la o noua locatie a Clientului.
  • In cazul in care Clientul nu achita toate sumele restante, inclusiv penalitatile de intarziere, mai mult de 90 de zile de la data restrictionarii Serviciilor, UPC poate considera Contractul reziliat de drept, fara notificare, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate suplimentara. Clientul va fi in continuare tinut la plata tuturor sumelor restante, a penalitatilor de intarziere inregistrate pana la data rezilierii Contractului, precum si a Tarifului de Incetare, daca restrictionarea Serviciilor intervine in Perioada Minima.
  • La expirarea termenului de 30 de zile Contractul inceteaza de drept, fara interventia instantei de judecata si fara efectuarea vreunei alte formalitati, sub rezerva indeplinirii conditiilor de mai sus, dupa caz.
  • In cazul in care Clientul incalca oricare din obligatiile sale contractuale, UPC poate inceta Contractul, cu o notificare prealabila de 30 de zile, cu obligatia Clientului de achitare a tuturor despagubirilor si penalitatilor aferente. La expirarea celor 30 de zile, Contractul va inceta automat, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate suplimentara. Prevederile art. 9.6 si 9.7 din prezenta anexa se vor aplica in mod corespunzator.

 

De catre Client, dupa cum urmeaza:

  • Dreptul de retragere, aplicabil in cazul in care Contractul a fost incheiat la distanta, prin intermediul telefonului sau in afara punctelor de vanzare UPC: In termen de 14 zile de la data incheierii Contractului, Clientul poate inceta Contractul, fara a fi necesara motivarea renuntarii si fara plata Tarifului de Incetare sau a altor penalitati (cu exceptia contravalorii bunurilor primite, incluse in oferta de Servicii, in cazul in care acestea sunt deteriorate).
  • Cu un preaviz scris de 30 de zile si fara plata Tarifului de Incetare (daca incetarea intervine in Perioada Minima) din urmatoarele motive intemeiate: (i) nefunctionarea Serviciilor, dovedita prin sesizari de natura tehnica avand ca obiect defectiuni diferite, inaintate de cel putin 2 ori consecutiv intr-un interval de 30 de zile si confirmate impreuna cu UPC, prin existenta interactiunilor si a cazurilor evidentiate in contul Clientului; sau (ii) in situatia schimbarii domiciliului (in cazul vanzarii spatiului unde sunt instalate Serviciile sau al mutarii din localitate, dovedita cu o copie dupa contractul de vanzare-cumparare aferent sau cu actul de identitate in care este inscrisa noua resedinta), cu conditia ca furnizarea Serviciilor la noua adresa sa nu fie posibila din punct de vedere tehnic, conform constatarilor UPC. Incetarea va opera numai dupa plata de catre Client a tuturor sumelor restante si neachitate, precum si dupa returnarea tuturor echipamentelor oferite in custodia sa de UPC sau dupa plata contravalorii acestora, la pretul de lista din Anexa 2 sau 3, dupa caz.
  • In cazul decesului Clientului, dovedit de catre solicitant cu o copie dupa certificatul de deces. In acest caz nu se datoreaza Tariful de Incetare.
  • Fara a aduce atingere altor prevederi din Contract: (i) in orice situatie in care acesta inceteaza din culpa/initiativa Clientului, inainte de expirarea Perioadei Minime, Clientul este obligat sa achite Tariful de Incetare precum si suma ramasa pana la acoperirea contravalorii integrale a tuturor produselor incluse in pachetul de Servicii ales (ex. televizor, laptop, tableta, telefon, etc.), dupa caz, la valoarea specificata in Anexa 3; (ii) in orice situatie in care acesta inceteaza din orice cauza, Clientul va returna in maxim 5 zile toate echipamentele oferite in custodia sa de UPC, in caz contrar Clientul datorand UPC contravaloarea acestora, la pretul de lista din Anexa 3, obligatia de plata devenind scadenta cu efect imediat la expirarea celor 5 zile. 
  • Incetarea Contractului nu are efecte asupra obligatiilor devenite anterior scadente intre Parti.
Drepturi și obligații - UPC

Măsurarea și gestionarea traficului în scopul evitării congestiilor, apelând la rute alternative (de back-up), măsuri ce nu afectează calitatea Serviciilor.

Documente necesare pentru contractarea serviciilor UPC

Documentele necesare încheierii unui contract UPC de către o persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, sunt:

  • Document de identitate prezentat în original:
    • Cetățean român - BI/ CI
    • Cetățean străin - Pașaport, Document de identitate pentru cetățenii din UE, Permis de ședere, Permis de muncă valabil
  • Document de spațiu în original (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de moștenire, contract de donație, etc), emise de către autoritățile competente sau vizate de către instituțiile competente
și/sau
  • Factură de utilități din ultima lună (telefonie fixă, curent electric, gaze, apă)
sau
  • Declarație pe proprie răspundere în care se va menționa că solicitantul locuiește în mod legal în imobilul unde urmează să fie instalat și furnizat serviciul.
Instalarea și activarea serviciilor

Neplata Serviciilor și a oricăror alte sume datorate, până la dată scadenței, dă dreptul UPC să procedeze la restricționarea Serviciilor. Perioada în care Serviciile sunt restricționate nu va fi inclusă în Perioada Minimă.

Clientul ale cărui Servicii sunt restricționate pentru neplată poate solicita reconectarea după plata tuturor sumelor restante și a penalităților de întârziere, acesta urmând a fi reconectat în maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea plăților restante sau la un alt termen ulterior convenit de Părți.

Factura detaliată

Factura detaliată se poate trimite la cerere, prin e-mail la adresa contact@upc.ro.

Pentru a primi factura detaliată recurent, solicitarea se poate face:

  • Prin apel la 031 1000 UPC
  • Prin e-mail la contact@upc.ro
  • În magazine


Factura detaliată nu implică costuri suplimentare din partea clientului

Restricționarea serviciilor pentru neplată. Reconectarea.

Neplata Serviciilor și a oricăror alte sume datorate, până la dată scadenței, dă dreptul UPC să procedeze la restricționarea Serviciilor. Perioada în care Serviciile sunt restricționate nu va fi inclusă în Perioada Minimă.

Clientul ale cărui Servicii sunt restricționate pentru neplată poate solicita reconectarea după plata tuturor sumelor restante și a penalităților de întârziere, acesta urmând a fi reconectat în maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea plăților restante sau la un alt termen ulterior convenit de Părți.

Modificarea, cesiunea și încetarea contractului

Modificarea contractului

  • UPC are dreptul de a modifica unilateral oricare din tarife, in sens crescator, in functie de evolutia pietei (ex: modificari privind plata drepturilor de autor, si a drepturilor conexe, costul licentelor de comunicatii electronice, taxe sau impozite suplimentare, asupra exploatarii retelei, precum si asupra furnizarii serviciilor, etc), structura si caracteristicile oricaruia dintre servicii, in functie de factori relevanti (ex. posibilitatile proprii de dezvoltare, evolutia pietei, modificarile normelor aplicate, decizia CNA sau a altor autoritati, sondaje de audienta efectuate de UPC/alte institutii specializate, etc), precum si oricare alta prevedere din contract.
  • In oricare din situatiile de mai sus, in conformitate cu si in conditiile art. 51 alin. (7) din O.U.G. nr. 111/2011, UPC va comunica clientului in avans, in mod individual, intentia sa si modificarile ce urmeaza a fi efectuate. In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, clientul poate denunta cu buna-credinta serviciul afectat sau contractul, dupa caz, in situatia in care nu este de acord cu modificarile ce urmeaza a fi efectuate de catre UPC, fara plata niciunor penalitati sau despagubiri.
  • Clientul poate solicita modificarea serviciilor, cu conditia achitarii la zi a sumelor scadente catre UPC si, daca este cazul, a tarifului de incetare, prin semnarea unui nou contract sau a unui act aditional, dupa caz.
  • Pe baza unei cereri scrise, clientul poate solicita transferul contractului la o noua adresa (daca tehnic este posibila instalarea circuitului si activarea serviciilor la aceasta) dupa plata tarifului de transfer prevazut in Anexa 2, cu obligatia achitarii eventualelor lucrari suplimentare aferente transferului, conform devizului si numai in cazul in care clientul face dovada schimbarii adresei la care sunt furnizate serviciile prin prezentarea, pe langa alte documente relevante, a unei adeverinte emise de catre asociatia de proprietari de la noua adresa.

 

Cesiunea contractului

  • Contractul sau oricare din drepturile si obligatiile din acestea pot fi cesionate de catre UPC catre un tert, cu conditia preluarii de catre tert a garantiilor si raspunderilor din contract.

 

Incetarea contractului

  • Prin acordul Partilor
  • Din initiativa oricareia dintre parti, cu un preaviz scris de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
    • in cazul incheierii contractului pe perioada nedeterminata: (i) de catre UPC, fara plata vreunei penalitati; sau (ii) de catre client, numai daca si-a indeplinit la zi toate obligatiile asumate prin contract, incluzand dar fara a se limita la plata serviciilor de care beneficiaza.
    • in cazul incheierii contractului pe o perioada minima, numai dupa achitarea catre cealalta parte a unei sume cu titlu de justa despagubire pentru incetarea contractului inainte de termen (tarif de incetare).
  • Din initiativa UPC, cu un preaviz scris de 30 de zile si fara plata tarifului de incetare daca incetarea intervine in perioada minima, sau a oricaror alte penalitati, dupa cum urmeaza:
    • In cazul in care in termen de 30 zile de la semnarea contractului clientul refuza instalarea circuitului si/sau activarea serviciilor, clientul datorand UPC, cu efect imediat, despagubiri in suma egala cu contravaloarea lucrarilor de instalare efectuate de UPC pentru realizarea retelei si circuitului, dupa caz.
    • In una din urmatoarele situatii intemeiate: (i) imposibilitatea tehnica de a continua sa furnizeze serviciile la locuinta clientului, sau (ii) imposibilitatea tehnica de a instala serviciile transferate, la o noua locatie a clientului.
    • In cazul in care clientul nu achita toate sumele restante, inclusiv penalitatile de intarziere, mai mult de 90 de zile de la data restrictionarii serviciilor, UPC poate considera contractul reziliat de drept, fara notificare, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate suplimentara. Clientul va fi in continuare tinut la plata tuturor sumelor restante, a penalitatilor de intarziere inregistrate pana la data rezilierii contractului, precum si a tarifului de incetare, daca restrictionarea serviciilor intervine in perioada minima.
    • In cazul in care clientul incalca oricare din obligatiile sale contractuale, UPC poate inceta contractul, cu o notificare prealabila de 30 de zile, cu obligatia clientului de achitare a tuturor despagubirilor si penalitatilor aferente. La expirarea celor 30 de zile, contractul va inceta automat, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate suplimentara.
  • Din initiativa clientului, dupa cum urmeaza:
    • Dreptul de retragere, aplicabil in cazul in care contractul a fost incheiat la distanta, prin intermediul telefonului sau in afara punctelor de vanzare UPC: In termen de 14 zile de la data incheierii contractului, clientul poate inceta contractul, fara a fi necesara motivarea renuntarii si fara plata tarifului de incetare sau a altor penalitati (cu exceptia contravalorii bunurilor primite, incluse in oferta de servicii, in cazul in care acestea sunt deteriorate).
    • Cu un preaviz scris de 30 de zile si fara plata tarifului de incetare (daca incetarea intervine in perioada minima) din urmatoarele motive intemeiate: (i) nefunctionarea serviciilor, dovedita prin sesizari de natura tehnica avand ca obiect defectiuni diferite, inaintate de cel putin 2 ori consecutiv intr-un interval de 30 de zile si confirmate impreuna cu UPC, prin existenta interactiunilor si a cazurilor evidentiate in contul clientului; sau (ii) in situatia schimbarii domiciliului (in cazul vanzarii spatiului unde sunt instalate serviciile sau al mutarii din localitate, dovedita cu o copie dupa contractul de vanzare-cumparare aferent sau cu actul de identitate in care este inscrisa noua resedinta), cu conditia ca furnizarea serviciilor la noua adresa sa nu fie posibila din punct de vedere tehnic, conform constatarilor UPC. Incetarea va opera numai dupa plata de catre client a tuturor sumelor restante si neachitate, precum si dupa returnarea tuturor echipamentelor oferite in custodia sa de UPC sau dupa plata contravalorii acestora.
    • In cazul decesului clientului, dovedit de catre solicitant cu o copie dupa certificatul de deces. In acest caz nu se datoreaza tariful de incetare.

 

Incetarea contractului nu are efecte asupra obligatiilor devenite anterior scadente intre parti.

In vederea inregistrarii solicitarii de incetare a contractului, clientul va trasnmite UPC o cerere scrisa de reziliere, insotita de copia cartii de identitate, prin una din urmatoarele modalitati:

  • Prin fax, la numarul 036 4100 129 (apel taxabil)
  • Prin e-mail la adresa: contact@upc.ro
  • Prin posta, la adresa: Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, Etajele 8-10, Sector 6, București Cod 060201
  • Intr-unul din magazinele UPC, zilnic, in timpul orarului de functionare al fiecarui magazin. Lista magazinelor UPC si programul de functionare al acestora se regaseste pe site-ul UPC la adresa: http://www.upc.ro/asistenta-clienti/relatii-cu-clientii/magazine-upc/
 

Utilizarea site-ului

Termeni și condiții

 

Informațiile despre produsele și serviciile descrise în acest site sunt sunt proprietatea exclusivă a UPC România SA. Forma și conținutul paginii web UPC România SA sunt protejate prin copyright. UPC România SA deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.Informații despre dețin ătorul legal al websiteului

 

S.C. UPC România SA
Cod Unic de Înregistrare: 12288994
Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/5971/2003
Capital Social: 1.514.837.376,56 RON
Sediul în București: Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, Etajele 8-10, Sector 6, București, Cod 060201Responsabilitățile deținătorului

 

UPC România SA nu este și nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

 

UPC România SA își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura website-ului său, în orice moment și fără niciun preaviz.

 

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta. Datele și informațiile prezentate au scop informativ și nu angajează contractual UPC România SA. Persoanele care doresc să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici sunt rugate să contacteze oricare din unitățile UPC România SA pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauza, cât și asupra condițiilor contractuale sau tarifelor aferente.Interdicții

 

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al UPC România SA.

 

Totodată, fotografiile conținute în acest site fac obiectul proprietății exclusive a UPC România SA

 

Agențiile de presă și publicațiile centrale sau locale pot prelua aceste fotografii cu acordul scris prealabil al UPC România SA.

 

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginilor, fotografiilor, mărcilor și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal - UPC România SA, dă dreptul UPC România SA de a se adresa instanțelor legal competente pentru protejarea intereselor sale.Responsabilitățile utilizatorilor

 

Accesarea site-ului echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (inclusiv efectuarea unor comunicări comerciale și a comercializării produselor și serviciilor UPC), în scopul efectuării unor studii și cercetări de piață și în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor furnizate.

 

În cazul în care utilizatorul care accesează site-ul nu dorește ca UPC România SA să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va înștiința în scris UPC România SA la adresa UPC România SA, Șos. Nordului nr. 62D, sectorul 1, București, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Utilizatorii care furnizează UPC România SA date cu caracter personal prin intermediul accesării site-ului au toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.