Peering

UPC face toate demersurile pentru a asigura acces direct la Internet pentru toţi clienţii săi. În acest sens, UPC face publică DECLARATIA DE PRINCIPII pe care le urmează, sub forma unui ghid de cerinţe tehnice şi operaţionale pentru potenţialii parteneri care doresc „peering” cu UPC. UPC întelege prin "peering" interconectarea reţelelor de Internet administrate separat, în vederea schimbului reciproc de trafic între clienţii din fiecare reţea.